Informační bezpečnostní politika

Bezpečnost informací o zákaznících je velmi důležitá, Virtuální peníze blog Pochopte, že zákazníci jsou velmi znepokojeni tím, jak jsou důvěrné informace, které nám poskytujete, důvěrné a používané. Blog o virtuálních penězích si váží a slibuje, že tyto informace budou naší snahou o zachování důvěrnosti. Virtuální peníze blog Zaručujeme, že informace o zákaznících používáme přiměřeným a ohleduplným způsobem k neustálému zlepšování kvality zákaznických služeb a při poskytování našim zákazníkům příjemný zážitek při návštěvě našich webových stránek a při nakupování v obchodech po celé zemi.

1. Shromažďujte informace o zákazníkovi

Chcete-li se stát členem blogu Virtual Money Blog (pro přijímání speciálních nabídek), musí se zákazníci zaregistrovat k účtu a poskytnout některé informace, například: e-mail, celé jméno, telefonní číslo a adresu a některé informace další zprávy. Tento registrační postup nám má pomoci lépe se starat o naše zákazníky. Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité informace, ale v té době si nebudete moci některé z našich nabídek užít.

Ukládáme také veškeré informace, které zadáte na webových stránkách, nebo odešlete zákaznickým údajům blogu Virtual Money Blog. Tyto informace budou použity za účelem odpovídání na požadavky zákazníků a každému zákazníkovi při nákupu na adrese. Virtuální peníze blog, zlepšit kvalitu zboží a služeb a v případě potřeby vás kontaktovat.

2. Použijte informace

Účelem shromažďování informací je vybudovat web s virtuálními penězi na webové stránce služeb, který zákazníkům přinese největší výhody. Proto bude používání informací sloužit následujícím činnostem:

- Zašlete informační bulletin s cílem představit nové produkty a propagace blogu Virtual Money Blog

- Poskytovat řadu nástrojů, služeb podpory zákazníků

- Vylepšete kvalitu péče o zákazníky ve službě Virtual Money Blog

- Řešení problémů, spory vyplývající z používání webové stránky

- Předcházení činnostem, které porušují vietnamské právo

3. Sdílení informací

Virtuální peníze blog vědět, že informace o zákaznících jsou velmi důležitou součástí vašeho podnikání a nebudou prodány ani vyměněny za jinou třetí stranu. Nebudeme sdílet informace o zákaznících s výjimkou následujících konkrétních případů:

- Chránit blog Virtuální peníze a další třetí strany: Další osobní údaje poskytujeme, pouze pokud jsme si jisti, že jejich uvedení je v souladu se zákonem, chráníme práva a majetek společnosti uživatelům služeb blogu Virtual Money Blog a dalších třetích stran.

- Na právní žádost vládní agentury nebo pokud se domníváme, že je nezbytné a vhodné dodržovat právní požadavky.

- Ve zbývajících případech budeme zákazníky sdělit podrobně při sdělování informací třetí straně a tyto informace jsou poskytovány pouze se souhlasem zákazníků. řádek. Například: propagace ve spolupráci a sponzorování s partnery blogu Virtuální peníze; poskytnout potřebné přepravní informace pro přepravní jednotky ...

Rozhodně to nezahrnuje prodej, sdílení, které vede ke zveřejnění osobních údajů zákazníků pro komerční účely, což je v rozporu se závazky stanovenými v zásadách ochrany osobních údajů blogu o penězích. virtuální.

4. Důvěrnost informací o zákazníkovi

Virtuální peníze blog Pomocí softwaru SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) chráníte informace o zákaznících během přenosu dat šifrováním zadaných informací.

Je důležité, aby se zákazníci při sdílení počítače s více lidmi chránili před přístupem k informacím o heslech. V tuto chvíli se musíte ujistit, že jste se od našich služeb odhlásili.

Zavazujeme se také, že nebudeme úmyslně zveřejňovat informace o zákaznících, neprodávat ani sdílet informace o zákaznících na blogu Virtual Money Blog pro komerční účely, což by porušovalo naše závazky vůči zákazníkům v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Důvěrné informace o zákaznících blogu Virtual Money Blog.

Blog o virtuálních penězích zdůrazňuje, že se velmi zajímáme o práva našich zákazníků na ochranu osobních údajů, takže pokud máte návrhy nebo dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, prosím Kontakt: blogtienao@gmail.com